Kiesa biuro rachunkowe i tłumaczeń
ul. Długa 44/50 00-241 Warszawa
Piętro VIII

Od 1-go lipca 2018:
lok. 223
piętro II

Tel: (+48) 609-294-451
E-mail:
biuro@kiesa.eu
Otwórz formularz kontaktowy

Kontakt przez Skype:
kiesa.eu Czat

 

×

Strona używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Nie pokazuj więcej tej wiadomości.

OBSŁUGA KSIĘGOWA POLSKICH ODDZIAŁÓW FIRM ZAGRANICZNYCH


Zagraniczne podmioty, najczęściej operujące i posiadające siedzibę na terenie Unii Europejskiej, mogą zdecydować się na stworzenie polskich oddziałów, zachęcone ułatwieniami, które wiążą się z obsługą biznesowej działalności transgranicznej. Wskazani polscy współpracownicy, dysponujący upoważnieniem ogólnym/prokurenci, odpowiedzialni są wówczas za dokonanie szeregu czynności formalnych i organizacyjnych, pozwalających polskiemu oddziałowi na powstanie i funkcjonowanie zgodne ze wskazaniami legislacyjnymi.

 

Bez względu na to, czy są Państwo pełnomocnikami powstającego lub nowo powstałego oddziału, czy też czuwają nad jego działalnością od pewnego czasu, potrzebują Państwo fachowej obsługi księgowej, najczęściej zdolnej do samodzielnego utrzymywania kontaktu z zagranicznym zleceniodawcą, pozostałymi podmiotami w obrębie grupy oraz zobowiązanej wewnętrznym raportowaniem na potrzeby działów kontrolnych.

 

Wiele polskich firm zawiązanych tym sposobem decyduje się na rozwiązanie generujące mniejszy koszt związany z  posiadaniem obsługi księgowej, a jednocześnie większą elastyczność obowiązywania umowy, przy tych samych zobowiązaniach i odpowiedzialności deklarowanej przez zespół księgowy – to właśnie gwarantuje outsourcing. Jak pokazuje doświadczenie wielu klientów, nawiązywanie współpracy z wielkimi centrami usług wspólnych oferujących prowadzenie rachunkowości, zwykle w powiązaniu z ofertą udzielenia pożyczek na rozwój działalności może – choć szczęśliwie, nie musi – być krokiem ryzykownym. Duża rotacja pracowników, powstawanie zawyżonych i dublowanych faktur za usługi, utrudnianie klientowi rozwiązania umowy, a także problemy z prawidłowością rozliczeń podatkowych powodują, że w wielu przypadkach lepszą decyzją jest powierzenie działań księgowych podmiotowi o bardziej przewidywalnym składzie i większym doświadczeniu.


Oferowany przez nas outsourcing anglojęzyczny może oznaczać konieczność ściślejszej współpracy, często w wymiarze czasu odpowiadającym pełnemu etatowi, jeśli czynności wykonywane przez Państwo na zlecenie zagranicznego podmiotu zarządczego związane są z rozwiniętą sprawozdawczością, realizacją działań handlowych przez Internet i w oparciu o dedykowany system ERP, powiązany z elektroniczną platformą sprzedaży i kontami klientów.


Zapraszamy zatem do współpracy z biurem Kiesa Sp. z o.o. Dzięki poniższemu zestawieniu, będą mogli Państwo w dużym stopniu przewidzieć, co będzie stanowić dla nas bazę podczas rozmowy o końcowym kształcie umowy nas obowiązującej. Ze względu na niezwykle zróżnicowany profil działalności spółek będących oddziałami firm zagranicznych, oferta przedkładana podczas spotkania, na które pragniemy Państwo zaprosić, podlega gruntownemu i zindywidualizowanemu opracowaniu, by osiągnąć satysfakcjonujący klienta consensus.

ZAGADNIENIE INFORMACJA ZWROTNA OD KLIENTA INFORMACJA ZWROTNA DLA KLIENTA
PROFIL DZIAŁALNOŚCI

 

1) np.: działalność handlowa/produkcyjna/usługowa,

2) np.: branża farmaceutyczna/ motoryzacyjna/ spożywcza,

3) Liczba oddziałów i przedstawicielstw na terenie RP

 

1) Szacowany wymiar pracy przy obsłudze księgowej,

2) Proponowana forma obiegu dokumentów

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

 

1) np.: nowo powstały oddział firmy zagranicznej/ istniejący oddział podlegający zmianie obsługi księgowej, status sprawozdawczości związany z poprzednią obsługą oraz jej zakres usług,

2) Liczba dokumentów księgowych zakupu i sprzedaży krajowej, wewnątrz- i pozawspólnotowej pozostająca w miesięcznym obiegu,

3) Liczba pracowników podlegających obsłudze kadrowo-płacowej, włączając cudzoziemców posiadających status rezydenta podatkowego,

4) Przewidywany rozwój lub zawężenie działalności

1) Wysokość umownego ryczałtu w zakresie księgowych czynności standardowych,

2) Harmonogram oraz cennik dot. wyprowadzenia zaległości,

3) Harmonogram przejęcia dokumentacji księgowej oraz kadrowo-płacowej

NIESTANDARDOWE WYMOGI OBOWIĄZUJĄCE ODDZIAŁ

 

1) Dane na temat sprawozdawczości wewnętrznej, jej formie i terminach,

2) Istniejąca konieczność uzyskania dostępu do dedykowanego systemu ERP z modułem księgowym i platformy sprzedaży przez obsługę księgową,

3) Utrzymywanie niezależnego kontaktu jednostki księgowości z zagraniczną siedzibą firmy

1) Liczba i szczególne umiejętności pracowników dedykowanych przy rozbudowanej sprawozdawczości wewnętrznej,

2) Harmonogram przejęcia obowiązków związanych z uzyskaniem dostępu do systemu wewnętrznego klienta/ platformy sprzedaży/ itp.,

3) Wysokość ryczałtu umownego dotyczącego księgowych usług niestandardowych

NIESTANDARDOWE USŁUGI KSIĘGOWE

 

1) Przekład pisemny i ustny wytycznych/dokumentów/zestawień wewnętrznych firmy na potrzeby zagranicznych działów kontrolnych lub oddziału polskiego,

2) Obsługa elektronicznych rachunków bankowych oddziału, np.: przygotowywanie płatności i przekazywanie ich do autoryzacji,

3) Utrzymywanie niezależnego kontaktu z polskimi i zagranicznymi kontrahentami oddziału firmy

1) Ryczałt/stawka umowna dot. przekładu i innych usług pozaksięgowych na potrzeby wewnętrzne klienta,

2) Zakres i harmonogram przejęcia obowiązków dot. obsługi elektronicznego rachunku bankowego klienta,

3) Zakres obowiązków związanych z utrzymywaniem kontaktu/udzielaniem informacji polskim i zagranicznym kontrahentom firmy

USŁUGI POZAKSIĘGOWE

 

1) Pomoc w tworzeniu deklaracji INTRASTAT,

2) Wdrażanie polityki antymobbingowej w oddziale, 

3) Rewizja polityki związanej z wymogami GIODO,

4) Potrzeba skorzystania z usług doradczych, marketingowych, prawnych,

5) Tłumaczenia ustne i pisemne na potrzeby związane z działalnością handlową i marketingową

 

 

Copyright Kiesa 2016