Kiesa biuro rachunkowe i tłumaczeń
ul. Długa 44/50 00-241 Warszawa
Piętro VIII

Od 1-go lipca 2018:
lok. 223
piętro II

Tel: (+48) 609-294-451
E-mail:
biuro@kiesa.eu
Otwórz formularz kontaktowy

Kontakt przez Skype:
kiesa.eu Czat

 

×

Strona używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Nie pokazuj więcej tej wiadomości.

KTO ODZIEJE PRZEŁOŻONY TEKST? MY - I NIE JEST TO GOŁOSŁOWIE!


Przekładu zawsze dokonuje się, by pozwolić treści na powiększenie liczby odbiorców - nie może on jednak pozostawać bez formy, z którą naocznie i namacalnie zetknie się jej adresat. Przełożona treść musi zwykle konkurować z inną - czy to dzięki swoim przymiotom, czy też szacie graficznej lub przez dobór sposobu, w jaki zleceniodawca zdecyduje się ją udostępnić i dystrybuować.

Bywa też, że przekładem nazwiemy utrwalenie treści w inny sposób niż początkowo (nawet, gdy nie dochodzi do tłumaczenia z języka na inny język per se): zapis dźwiękowy treści nie zawsze będzie pożądanym, gdy zajdzie konieczność udostępnienia jej czytelnikom gazety - podobnie, jak gdy dystrybutorzy filmów stawiają na nadanie dialogom obcojęzycznym formy napisów w języku polskim, zachowując dubbing dla produkcji skierowanych do młodszych widzów.

Założyciele biura tłumaczeń Kiesa od początku byli świadomi, że tworzenie przekładu nie może pozostawać usługą oderwaną od szeregu innych, również związanych z obróbką tekstu. Zdarza się, że powierzenie jednemu podmiotowi kompleksowego przygotowania zleconego materiału do publikacji jest tym, na co decydują się klienci, gdy inni zgłaszają się do nas z zadaniami dotyczącymi tylko jednego z aspektów obróbki treści, którą nam dostarczają w niemal końcowej postaci. Poniżej wymienione usługi dodatkowe są zatem tym, co oferujemy zarówno w oparciu o formułę kompletnego procesu (od przekładu, poprzez korektę, DTP, aż po publikację), jak i w sytuacjach, gdy zleceniodawca potrzebuje współpracy w zawężonym zakresie.

Mamy nadzieję, że lista usług dodatkowych pozwoli Państwu uzyskać wgląd w to, co możemy zaoferować, by nadać powierzonej nam treści najbardziej atrakcyjny kształt - wywierający pożądany efekt u odbiorcy, poprawnie skonstruowany i podany w wygodnej, łatwo przyswajalnej formie. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego | telefonicznego | poprzez komunikator Skype lub wizyty w biurze przy ul. Długiej 44/50 (Warszawa-Śródmieście).

 

WACHLARZ USŁUG DODATKOWYCH:


 

  • TRANSKRYPCJA - zarejestrowanie języka utrwalonego zapisem dźwięku za pomocą transkrypcji (pisma); stosuje się ją, gdy wywiad/wykład/przemowa lub każda inna wypowiedź, którą nagrano, wymaga (e-)publikacji z wykorzystaniem druku. Można tę wypowiedź przenieść na "papier" w sposób dosłowny (zachowując wszelkie wtrącenia, dygresje, przerywniki, a nawet potknięcia językowe mówcy) lub naturalny (dopuszczający ingerencję w zapisywaną treść, by brzmiała naturalnie, choć możliwie najbardziej poprawnie).
  • TRANSKREACJA (ADAPTACJA) - pojęcie to oznacza stworzenie tekstu na nowo, gdy należy dostosować treść do uwarunkowań kulturowych odbiorcy, zachowując jednocześnie jej istotę. Operacji tej podlegają i tak zwięzłe formy, jak slogany czy nazwy marek - nie wspominając o licencyjnych scenariuszach telewizyjnych i radiowych, adaptowanych przy uwzględnieniu kontekstu kulturowego komunikatach prasowych czy jakichkolwiek dłuższych informacjach szeroko dystrybuowanych, podlegających zaś opracowaniu na potrzeby regionu.
  • LOKALIZACJA (L10N) - szczególna forma adaptacji, której zwykle podlegają treści multimedialne i wyświetlane użytkownikom oprogramowania. Pojęcie, w którym pomiędzy inicjałem a ostatnią literą umieszczono liczbę odpowiadającą reprezentującej zbiór pośrednich znaków, jest jednak związane z nadaniem treści w języku kierunkowym przekładu wystarczającej zwięzłości i spójności, by współgrała z interfejsem wspólnym wszystkim wersjom językowym. Poza tym szczególnym walorem zastosowania, często poddaje się konwersji wartości wyrażone za pomocą waluty lokalnej,  formatu czasu i daty, a także numerów telefonicznych, dokonuje doboru najwłaściwszych słów kluczowych w tekście sprawiając, by treść w jak najbardziej naturalny sposób dotarła do odbiorcy.
  • INTERNACJONALIZACJA (I18N) - termin poniekąd usadowiony na przeciwległym dla lokalizacji biegunie, oznaczający wprowadzenie do publikowanej treści uproszczeń, które uczynią ją bardziej uniwersalną. Dzięki temu zabiegowi, nazwa marki wprowadzanej na odległe pod względem kulturowym i językowym rynki, slogan, któremu podlegnie jej promocja czy bardziej objętościowo obszerne teksty, które w zamierzeniu będą rozlegle dystrybuowane, przejdą przekład na kolejne języki bez konieczności stosowania lokalizacji.
  • GLOSARIUSZ (ZARZĄDZANIE TERMINOLOGIĄ) - korporacje bądź instytucje, które często korzystają z usług związanych z przekładem, zwykle przetwarzają tysiące stron dokumentów sporządzonych w dziesiątkach języków obcych. Nawet, jeśli językiem dominującym w komunikacji korporacyjnej jest angielski, francuski, hiszpański czy niemiecki, sporządzenie glosariusza (słownika pojęć typowo używanych w obrębie danej struktury, który uczyni większy objętościowo przekład spójnym wewnętrznie i korespondującym z każdym kolejnym i następnym wykonanym na zlecenie danego przedsiębiorstwa międzynarodowego) ułatwi wiele - nie tylko pozwoli zleceniodawcy na skorzystanie z upustów wiążących go z biurem tłumaczeń Kiesa (glosariusze są przydatne także dla tłumaczy), ale i bezproblemowe ujednolicenie formy, w którą obrana jest treść pozostająca w obiegu polskiego oddziału firmy.
  • COPYWRITING - pojęcie najczęściej wiązane z tworzeniem tekstów reklamowych i sprzedażowych - nawet, jeśli oddaje się klientowi zlecenie w formie pisemnej, zyskuje ona wiele form dystrybucji, mającej na celu rozpropagowanie wiedzy o produkcie oraz wzbudzenie pozytywnych odczuć w grupie docelowej konsumentów. Hasła reklamowe, slogany, treści social media, newslettery, a nawet tak rozbudowane formy, jak opisy produktu, spoty telewizyjne i radiowe są tym, w jaki sposób można wyrazić powyższe dążenie do zyskania jak najszerszego grona klientów - wszelkie zadania podlegające usłudze tego typu powiązane są z indywidualnymi negocjacjami względem kształtu obowiązujących umów, włącznie z dopełniającymi usługami, mającymi prowadzić do publikacji lub realizacji zlecenia w dającym się rozpowszechnić formacie.
  • DTP - przygotowanie tekstu wraz z obrazem dla celów poligraficznych (wraz ze wskazówkami dla pracownika sterującego przygotowaniem materiału do obróbki drukarskiej), również, gdy celem publikacji jest postać elektroniczna, mieści się w ramach usług, które oferujemy.  DTP (a więc faza projektowa układu, formy i formatu treści) jest często włączane w proces tłumaczenia, choć podlegają mu również zlecenia jednostkowe.
  • OUTSOURCING JĘZYKOWY - wszelkie działania wspomagające proces rekrutacji, podczas którego weryfikacji ulegną stopień lub specjalistyczna wiedza w ramach znajomości europejskiego języka obcego u kandydata na podane przez Państwa stanowisko, mogą się odbyć w asyście oddelegowanych przez nas specjalistów. Możliwe są również szkolenia językowe dla pracowników lub zlecenie prac związanych z obsługą klientów Państwa firmy w ramach obopólnie uzgodnionych warunków umownych. Wcześnie zaistniała obecność profesjonalisty, który nie tylko włada językiem obcym pożądanym w Państwa branży, ale  świetnie orientuje się w tym, czego powinno się wymagać od kandydata na konkretną posadę, zaprocentuje zatrudnieniem pracownika, który z pewnością wykaże się profesjonalizmem i elokwencją w kontakcie z zagranicznymi kontrahentami Państwa firmy lub oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego.
  • KONSULTACJE JĘZYKOWE - czy to w przypadku języka polskiego, czy też  języka obcego z gałęzi indoeuropejskiej, poprawność jest ceniona w kontaktach z bardziej wyrobionym kontrahentem (celowo pominięto równie wymagające języki o innych korzeniach, których w naszej ofercie obecnie brak); stąd, podobnie jak w przypadku warsztatów dotyczących savoir-vivre'u, konsultacje językowe mogą okazać się cenne, gdy w perspektywie naszych kontrahentów pojawi się konieczność obcowania z potencjalnym klientem o wysokich wymaganiach. Serdecznie zapraszamy do udziału w indywidualnych i grupowych szkoleniach dla chętnych, by zarówno w języku polskim, jak i obcym ustrzec się najpowszechniejszych błędów oraz uchybień, negatywnie wpływających na odbiór przekazu przez osobę odpowiadającą za złożenie podpisu pod ważnym dla Państwa kontraktem. Formuła oraz zakres szkolenia mogą przyjąć zarówno kształt standardowy, jak i wypracowany drogą obopólnych ustaleń.

Copyright Kiesa 2016