Kiesa biuro rachunkowe i tłumaczeń
ul. Długa 44/50 00-241 Warszawa
Piętro VIII

Od 1-go lipca 2018:
lok. 223
piętro II

Tel: (+48) 609-294-451
E-mail:
biuro@kiesa.eu
Otwórz formularz kontaktowy

Kontakt przez Skype:
kiesa.eu Czat

 

×

Strona używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Nie pokazuj więcej tej wiadomości.

PRZEKŁAD UŻYTKOWY I SPECJALISTYCZNY


Konieczność dokonania przekładu może zaistnieć znienacka - przy otrzymaniu prośby o dostarczenie przetłumaczonego CV, dokumentacji pojazdu czy streszczenia pracy dyplomowej w języku obcym; może też być codziennym wymogiem narzuconym przedsiębiorcy przez międzynarodowy charakter jego działalności. Pojawia się wówczas dylemat: tłumaczyć samodzielnie, wspomagając się ogólnodostępnymi rozwiązaniami (jak słowniki i translatory elektroniczne) czy powierzyć to zadanie tłumaczowi? Zaprzęgnąć pracownika do stworzenia przekładu czy zlecić go osobie z zewnątrz o równie o szerokiej wiedzy specjalistycznej? Pewnym jest, że fachowo wykonany i opracowany, poddany korekcie i weryfikacji przez "drugą parę oczu'' przekład pozostawi po sobie dobre wrażenie u odbiorcy - podobnie, jak tłumaczenie nie pierwszej próby może rzutować na inne przymioty tekstu lub efekt, jaki ma za zadanie wywołać. Nie można zatem zapomnieć, że wysoki poziom przekładu użytkowego w biznesie przekłada się na powstanie wrażenia o wysokiej jakości firmowanej nazwą przedsiębiorstwa i personaliami przedkładającego. Dobre, terminowo wykonane tłumaczenie jest wytworem obustronnie korzystnym - tak dla biura tłumaczeń Kiesa, jak i jego klientów; zarówno satysfakcja z zadowolenia zleceniodawców i nasze pasjonackie podejście do języka stanowią zatem świetną motywację do dalszego podwyższania standardu i zakresu usług oferowanych przez agencję, którą prowadzimy. W dobie, w której zdobycie rynków zagranicznych pozbawione jest barier natury technologicznej dzięki medium Internetu, efektywne przedstawienie oferty obcojęzycznemu klientowi często zależne jest od jakości tłumaczenia zamieszczonego na stronie www przedsiębiorcy - jak wskazują badania rynkowe, chętniej kupowane są produkty i usługi zareklamowane w języku potencjalnego klienta. Zamieszczenie oferty w samym języku angielskim powiększa liczbę przypuszczalnych odbiorców aż o 840 milionów!

W najbardziej ogólny sposób dokonuje się podziału przekładu na:

 • ZWYKŁY
 • SPECJALISTYCZNY: PRZYSIĘGŁY (UWIERZYTELNIONY)  I NIEUWIERZYTELNIONY


Przekład zwykły często nie wymaga od wykonawcy specjalistycznej wiedzy; nie jest on zwyczajowo również przeznaczony do publikacji. Dodatkowa weryfikacja merytoryczna i formalna jest ograniczona do sprawdzenia przetłumaczonego tekstu przez "drugą parę oczu", stąd dokonanie go jest tańsze. Przekładu zwykłego dokonuje się często - choć nie zawsze - na potrzeby osób fizycznych (przekład CV i listów motywacyjnych, streszczenia prac dyplomowych, portfolio). W cenniku biura tłumaczeń Kiesa wyróżniono również wyjątkowo ekonomiczny typ zweryfikowanego przekładu maszynowego, polecanego zainteresowanym przełożeniem obszernych partii tekstu bez cech treści wymagającej specjalistycznego traktowania.


Przekład specjalistyczny podlega podziałowi na nieuwierzytelniony (publikacje naukowe, branżowe) oraz wymagający uwierzytelnienia/przysięgły, gdy tłumaczony tekst wymaga certyfikowanego poświadczenia, podobnego w swej istocie do powszechniej dotykającego Polaków uwierzytelnienia notarialnego, regulowanego Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z dn. 25 listopada 2004 r. Zarówno strona rozliczeniowa, jak i stawka obowiązująca tłumacza przysięgłego za jej przetłumaczenie, są odgórnie określone przez ustawodawcę, przez co nie istnieje pojęcie konkurencyjności na rynku przekładu uwierzytelnionego. Jest on - bez względu na język docelowy - droższym względem przekładu nieuwierzytelnionego, koniecznym jedynie w związku z określoną przez ustawę koniecznością dostarczenia poświadczonej kopii dokumentu w języku polskim odpowiedniemu urzędowi. W innych sytuacjach, gdy nie zachodzi konieczność urzędowego poświadczenia przełożonego tekstu, każdorazowo dokonuje się przekładu nieuwierzytelnionego, którego dopuszczają się również tłumacze przysięgli.

 

KTO STOI ZA PRZEKŁADEM?

(CZASEM I CAŁA ARMIA!)


 

Zależnie od rodzaju zamówionego tłumaczenia, w jego opracowanie zaangażowanych może być od dwóch do kilkudziesięciu osób, z których każda koncentruje się na innym aspekcie zadania. Tekst, który Państwo dostarczają, poddany jest procedurze wewnętrznej, którą opisujemy poniżej w części ,,Realizacja zamówienia". W przypadku skomplikowanej treści (np. przygotowanej do publikacji), dostarczonym tekstem źródłowym zajmuje się odrębnie nadzorowany zespół, w którego skład wchodzą:

 • TŁUMACZ o wykształceniu i doświadczeniu kierunkowym (przynajmniej trzyletnim), legitymujący się poświadczoną praktyką w innej branży. Współpracujący z nami tłumacze przechodzą weryfikację (branżowo nacechowane testy ustne i pisemne), która pozwala nam sprawdzić poprawność wywiązywania się z zadań oraz terminowość zdawania projektów. Każdy z naszych współpracowników podpisuje w obrębie umowy wiążącą klauzulę poufności.
 • KONSULTANT - może nim być polskojęzyczny specjalista danej branży lub dziedziny akademickiej bądź native speaker, w przypadku przekładu na język docelowy inny niż polski. Weryfikacji ulegają na tym etapie kwestie merytoryczne przyszłej publikacji; udział konsultanta jest także cenny, gdy w grę wchodzi lokalizacja tekstu przełożonego.
 • WERYFIKATOR - funkcję tę przypisuje się tłumaczowi, którego udział polega na poddaniu tekstu źródłowego i przełożonego weryfikacji pod kątem poprawności tłumaczenia; dzięki jego pracy, możliwe jest zachowanie zasady o "drugiej parze oczu", której uczestnictwo w procesie pozwala na wychwycenie potknięć pierwszego tłumacza, często wynikających z osobliwych przyzwyczajeń lub będących wynikową pracy z dużymi partiami tekstu. Weryfikator często poddaje przełożony tekst retlanslacji (ang.: back translation), by sprawniej porównać, czy właściwie zrozumiałym jest oryginalny zamysł w ujęciu pierwszego tłumacza.
 • KOREKTOR - osoba, która używając specjalnych znaków korektorskich nanosi poprawki (od stylistycznych, poprzez składniowe, na ortograficznych kończąc; wszystkie na gruncie języka docelowego) na ostatecznej wersji tłumaczenia; to jej praca poprzedza adiustację, a więc przygotowanie treści do druku przez zecerów (dziś zawód zastąpiony przez specjalistów od DTP). Szczególne uprawnienia w porównaniu z korektorem (ang.: proofreader) ma redaktor tekstu (ang.: editor), którego ingerencja w przetłumaczoną treść opiera się też o doradztwo związane ze stylem, sposoób przekazania informacji i samą jej zawartość. Redaktorzy tekstu najczęściej współpracują z wydawnictwami, a ich opinia zwykle decyduje o zatwierdzeniu tekstu do publikacji.
 • GRAFIK/ SPECJALISTA DTP - na tym etapie procesu tłumaczenia, tekst osadzany jest w formie. Tworzona bądź odtwarzana jest oryginalna koncepcja graficzna, dokonuje się doboru czcionki, dostosowując wszelkie aspekty wizualne e-publikacji bądź wydawnictwa tradycyjnego do wcześniej obranej strategii - lokalizacji lub internacjonalizacji. Skonwertowany zgodnie z preferencjami tekst zostaje przekazany klientowi.

PRZEDMIOT PRZEKŁADU, CZYLI KLASYFIKACJA TREŚCI


 

Tekst można sklasyfikować na nieograniczoną liczbę sposobów; dokonujący przekładu musi znać jego przeznaczenie i grupę docelową odbiorców, wyznaczając sobie granice przy doborze stylu, leksyki i rejestru, w których odda przełożoną treść. Poniżej zawarliśmy listę branż i towarzyszących im najczęściej występujących typów treści, które podlegają przekładowi na zlecenie firm i instytucji:

 • FINANSE I EKONOMIA: plany kont, sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat, bilans, opinia audytora, cashflow, zeznania podatkowe, biznesplan, wewnętrzne procedury, raporty wewnątrzgrupowe;
 • PRAWO: TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE I NIEUWIERZYTELNIONE: umowy, akty notarialne, oświadczenia i zaświadczenia, wnioski, regulaminy, akredytywy, uchwały zarządu, decyzje zarządu, dokumentacja patentowa, licencje, dokumentacja związana z postępowaniem sądowym i arbitrażowym;
 • TECHNOLOGIA I PRZEMYSŁ: dokumentacja inżynierska, przewodniki i podręczniki użytkownika, materiały szkoleniowe dla pracowników;
 • MULTIMEDIA/IT: strony www (l10n, i18n), aplikacje, instrukcje instalacji oprogramowania, regulaminy, specyfikacje techniczne, ERP;
 • MEDYCYNA I FARMACJA: studium  przypadku, badania kliniczne, artykuły medyczne, czasopisma medyczne i farmaceutyczne, ulotki i informacje dla pacjenta, broszury, branżowe foldery reklamowe i marketingowe;
 • KOSMETYKA: materiały i kampanie marketingowe, raporty z badań laboratoryjnych, informacje prasowe, ulotki, instrukcje użytkowania;
 • KULINARIA I PRODUKTY SPOŻYWCZE: jednostkowe opakowania, skład produktu, przepisy kulinarne, kampanie marketingowe i materiały reklamowe;
 • MOTORYZACJA: analizy i raporty z badań rynku motoryzacyjnego, specyfikacje i opisy techniczne, leasing, kampanie marketingowe i materiały reklamowe, świadectwa zgodności;
 • ELEKTRONIKA: specyfikacja produktu, schematy inżynierskie, specyfikacje techniczne, instrukcje użytkownika;
 • TELEKOMUNIKACJA: aplikacje mobilne, opakowania jednostkowe produktów, instrukcje użytkownika telefonów komórkowych;
 • UBEZPIECZENIA: polisy, umowy, materiały szkoleniowe dla pracowników, materiały marketingowe i kampanie reklamowe;
 • HANDEL: dokumentacja przetargowe, opakowania jednostkowe produktów, gwarancje, instrukcje i podręczniki użytkownika, książki serwisowe, foldery reklamowe, ulotki, informacje prasowe, materiały promocyjne i marketingowe, portfolio;
 • MARKETING I PR: materiały szkoleniowe dla call center, materiały wystawowe, komunikaty i informacje prasowe, broszury, kampanie mailingowe,  reklamy i scenariusze marketingowe, katalogi, wizytówki, hasła i slogany reklamowe, prezentacje, raporty z badań rynku, badania satysfakcji klientów;
 • TURYSTYKA I REKREACJA: strony www hoteli i wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz sportowego, foldery, materiały agencji i biur podróży, informatory turystyczne, mapy, katalogi branżowe, czasopisma dla podróżnych, przewodniki;
 • DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA: materiały i glosariusze komunikacji korporacyjnej, raporty wewnętrzne, wytyczne;
 • BUDOWNICTWO: materiały promocyjne biur pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, opisy konstrukcyjne, instrukcje obsługi maszyn, niestandardowe wymogi BHP, pozwolenia na budowę, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja techniczna i przetargowa, opinie rzeczoznawców;
 • WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I POPULARNO-NAUKOWE: podręczniki akademickie - nauki ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne, prezentacje naukowe, materiały promocyjne uczelni, strony www jednostek uniwersyteckich, streszczenia prac dyplomowych i dysertacji, wnioski o grant, raporty z badań naukowych i laboratoryjnych.

Copyright Kiesa 2016