Kiesa biuro rachunkowe i tłumaczeń
ul. Długa 44/50 00-241 Warszawa
Piętro VIII

Od 1-go lipca 2018:
lok. 223
piętro II

Tel: (+48) 609-294-451
E-mail:
biuro@kiesa.eu
Otwórz formularz kontaktowy

Kontakt przez Skype:
kiesa.eu Czat

 

×

Strona używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Nie pokazuj więcej tej wiadomości.

Oferujemy Państwu ceny już od 20 zł netto za znormalizowaną stronę przekładu i atrakcyjne upusty w przypadku znacznej objętości tłumaczonej treści!


 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


Wystosowanie informacji określającej charakter zlecenia związane jest z uzupełnieniem odpowiednich pól w formularzu kontaktowym, choć można skontaktować się z przedstawicielami naszego biura tłumaczeń także innymi kanałami komunikacji (e-mail|Skype|nr tel.|listownie). W przypadku chęci przetłumaczenia większej objętościowo treści, najlepiej jest zapoznać się z regulaminem i pozostawić nam następujące dane korzystając z formularza:

 • JĘZYKI DOCELOWE I KIERUNEK TŁUMACZENIA
 • TERMIN WYKONANIA ZLECENIA | TRYB SPECJALNY TŁUMACZENIA  
 • FORMAT DOCELOWY
 • CZY TEKST JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI?
 • DODATKOWA WERYFIKACJA PRZEZ NATIVE SPEAKERA
 • WYBÓR TAŃSZEJ OPCJI (POPRAWA TŁUMACZENIA MASZYNOWEGO)

Wspomniany formularz zawiera również pole, w którym mogą Państwo dookreślić życzenia dotyczące przekładu treści. W przypadku konieczności przełożenia obszerniejszych partii tekstu, dokładna wycena zajdzie, gdy załączą Państwo do wiadomości mailowej zawierający go plik. Wówczas obliczymy, jak wiele znaków (włącznie ze spacjami - co jest standardem w branży) mieści treść, przyjmując 1800 znaków za tworzące stronę rozliczeniową. Ponieważ nie każdy z formatów, w jakich dostarczane są nam teksty, pozwala na automatyczne uzyskanie informacji o liczbie znaków (gdy przesyłane są nam skany, zdjęcia tekstu o niższej rozdzielczości lub pliki niekompatybilne z oprogramowaniem OCR), najpierw otrzymają Państwo orientacyjną wycenę, a sama obróbka dokumentu poprzedzająca tłumaczenie po przyjęciu zlecenia (równoznaczna z konwersją treści oryginalnej do postaci edytowalnej) pozwoli na uzyskanie dokładniejszych danych o objętości tekstu. Klient może również poprzestać na zleceniu nam sporządzenia pliku zawierającego czytelną i edytowalną treść w języku oryginalnym.

W przypadku treści powyżej 150 stron rozliczeniowych, otrzymają Państwo od nas bezpłatną próbkę tłumaczenia o objętości 2 stron. Cennik zawiera informacje o rabatach związanych z opłatą za tekst powyżej 30 stron. Proponujemy jednak, by zlecenie nam przełożenia obszernej treści poprzedziła rozmowa z przedstawicielami agencji w biurze przy ul. Długiej 44/50 lub zaproponowanym przez Państwa miejscu.

REALIZACJA ZADAŃ


 

 • Po otrzymaniu Państwa zapytania, przystępujemy do dokonania bezpłatnej wyceny tłumaczenia. W przypadku zlecenia związanego z głównymi językami europejskimi (angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, ukraiński), informację zwrotną otrzymają Państwo pomiędzy 30 a 60 minutami. Pozostałe języki będą wymagały określenia dostępności tłumacza względem wskazanego terminu realizacji zadania, co może nieco ten okres wydłużyć.
 • W przypadku, gdy w grę wchodzić będzie skanowanie dostarczonego tekstu względem wyceny i ułatwienia jego obróbki przez oprogramowanie CAT, a gdy objętość przekroczy 30 stron rozliczeniowych, koszt usługi zostanie powiększony o 10% (większość agencji tłumaczeń powiększa bazową stawkę wyceny o 20%, bez względu na liczbę zleconych stron).
 • Wycena tłumaczenia oparta będzie o liczbę znaków stanowiących treść zlecenia. Biuro tłumaczeń Kiesa przyjęło 1800 znaków ze spacjami za stronę rozliczeniową (należy zatem podzielić wartość zawartą w przesłanym tekście przez 1800, aby otrzymać liczbę stron rozliczeniowych. MS Word pozwala na jej poznanie po skorzystaniu z funkcji "Statystyka wyrazów"). Jest to zarazem największa objętościowo strona występująca na rynku tłumaczeń - wiele biur przyjmuje 1500 (norma obowiązująca w UE) lub 1600 znaków za podstawę do obliczenia kosztu przekładu za określoną nią część. Wyjątkiem jest odgórnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości narzucona wartość dla strony tłumaczenia przysięgłego, czyli 1125 znaków ze spacjami. Zarówno w przypadku zlecenia na tłumaczenie przysięgłe, jak i nieuwierzytelnione, dokonuje się jednak zaokrąglenia do 1/2 strony w końcowej partii tekstu (po przekroczeniu 900 znaków). Szczegółowe informacje dotyczące wyceny przekładu i trybu realizacji zadań znajdują się w regulaminie usług biura tłumaczeń Kiesa.
 • Akceptacja zaproponowanej stawki po otrzymaniu wyceny polega na wysłaniu pod adres mailowy biura danych potrzebnych do wystawienia faktury i (/lub - w przypadku osób fizycznych) odesłaniu podpisanego formularza zamówienia, które będzie zawierało podaną przez nas specyfikację zlecenia. Od dnia otrzymania faktury, do terminu płatności za usługę klientowi przysługiwać będzie 14 dni. W przypadku osób fizycznych, termin ten wynosi 7 dni. Wyjątkowo czasochłonne zlecenia wymagać będą przedpłaty, której wysokość i termin podlegające uregulowaniu negocjowane będą indywidualnie.
 • Śledzenie realizacji zlecenia możliwe będzie po zalogowaniu się do panelu klienta. Dostęp do niego umożliwiony jest klientom, z którymi wiążą nas stałe lub jednorazowe, lecz długookresowe zobowiązania.
 • Odbiór przełożonego tekstu może nastąpić w formacie i formie zaproponowanej przez klienta; zdecydować się można na przejęcie przekładu osobiście, listownie, poprzez usługi kurierskie oraz w formie elektronicznej. Dostarczenie przetłumaczonych dokumentów w obrębie aglomeracji warszawskiej dokonywane jest bezpłatnie.
 • Biuro tłumaczeń Kiesa przeprowadza badania satysfakcji klientów oparte o formę ankiety. Długotrwałym współpracownikom proponujemy system rabatowy związany z procedurą polecania usług, również wzajemnego.
 • Jesteśmy ubezpieczeni polisą OC, dzięki czemu klient ma gwarancję, że przechowywanie powierzonych nam dokumentów będzie wiązało się z rekompensatą w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.

CENNIK


Poniższa tabela stanowi bazę, którą kierujemy się podczas tworzenia ofert indywidualnych. Ze względu na możliwość pomniejszenia jej o rabaty bądź zwiększenia w przypadku specjalistycznych zleceń wymagających długotrwałej pracy zbiorowej, niniejsza oferta nie stanowi oferty właściwej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Tworząc ją, przyjęliśmy następujące kategorie i pojęcia za wyznaczniki zaproponowanych cen:

GRUPA JĘZYKOWA:

 1. angielski, francuski, rosyjski, niemiecki
 2. inny język europejski

CEL TŁUMACZENIA:

 • Korekta tłumaczenia maszynowego/ tłumaczenie ekonomiczne: najbardziej korzystne z tłumaczeń, polegające na naniesieniu poprawek i weryfikacji pod kątem zgodności znaczenia tekstu poddanego tłumaczeniu maszynowemu (np. elektronicznemu translatorowi) z oryginałem; dotyczy jedynie tekstów użytkowych i niespecjalistycznych o objętości poniżej 10 stron rozliczeniowych. W przypadku wyboru tej ekonomicznej formy zlecenia, nie poddajemy gotowego tekstu weryfikacji ani edycji.
 • Weryfikacja i korekta: po dostarczeniu nam gotowego tłumaczenia oraz wersji oryginalnej, poddajemy je sprawdzeniu i poprawkom pod względem zgodności przekładu z treścią w języku obcym oraz/lub korekcie i redakcji zweryfikowanej treści przełożonej.
 • Weryfikacja przez native speakera: poddanie dostarczonej nam treści w języku obcym sprawdzeniu i korekcie przez rodzimego użytkownika języka docelowego (również specjalisty).
 • Tłumaczenie użytkowe: przekład dla celów prywatnych, handlowych lub komercyjnych zleceniodawcy, o ile nie jest związany z koniecznością konsultacji i weryfikacji przez specjalistę (np.: folder turystyczny, CV, strona internetowa firmy).
 • Tłumaczenie specjalistyczne: przekład, w związku z którym wymagana jest fachowa konsultacja związana z poprawnością terminologii zastosowanej w przełożonej treści (np.: publikacji naukowej, przewodnika użytkownika, specyfikacji technicznej, ulotki dołączonej do środka farmaceutycznego).
 • Uwierzytelnienie tłumaczenia: czynności wykonywane, gdy tłumacz przysięgły dokonuje związanych z Ustawą z dn. 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego operacji na dostarczonym mu przekładzie nieuwierzytelnionym (np.: jego weryfikacji, naniesienia tekstu na urzędowe formularze, wpisu do prowadzonego przez siebie rejestru).

TRYB TŁUMACZENIA:

Standardem w agencjach tłumaczeń jest uznawanie sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy za dni wolne. Tłumacze skłonni do wykonywania zleceń w tych dniach otrzymują zatem podwyższone stawki za swoje usługi, gdy zleceniodawca pilnie potrzebuje przełożenia dużych (powyżej 12 stron rozliczeniowych) partii tekstu na godziny poranne dnia następnego, składając zamówienie po godzinie 16:00 (zlecenie przyjęte o godz. 17:00 w piątek, skierowane do realizacji na poniedziałkowe przedpołudnie, będzie zatem objęte trybem ekspresowym).

 • Tryb standardowy: zachodzi, gdy do godziny 16:00 dnia roboczego złożone zostanie zamówienie na przekład mniej niż 7 stron rozliczeniowych. Przekład zostanie dostarczony zleceniodawcy do godziny 10:00 następnego dnia roboczego (w przypadku wersji elektronicznej) lub godziny wcześniejszej.
 • Tryb pilny: w jego przypadku zamówienie złożone do godziny 16:00 dnia roboczego będzie wymagało przekładu pomiędzy 7 a 12 stronami znormalizowanymi do wskazanych godzin przedpołudniowych kolejnego dnia roboczego.
 • Tryb ekspresowy: następuje analogicznie do powyższych przykładów, gdy w grę wchodzi przełożenie treści powyżej 12 stron rozliczeniowych.

RABATY I KATEGORIE ZWIĘKSZAJĄCE STAWKĘ BAZOWĄ:

 • Tłumaczenie nieuwierzytelnione o objętości pomiędzy 30 a 50 stronami, złożone w trybie standardowym, podlega 5% rabatu.
 • Tłumaczenie nieuwierzytelnione o objętości powyżej 50 stron, złożone w trybie standardowym, podlega bezwarunkowo 8% rabatowi; wyraźnie większe treści podlegają indywidualnym negocjacjom.
 • Zlecenia tłumaczeń złożonych w trybie pilnym i ekspresowym nie podlegają rabatom, o ile nie dojdzie do negocjacji obniżenia stopy zwiększającej stawkę bazową, obowiązującej w trybie pilnym i ekspresowym, w przypadku znacznej objętości zamawianej treści.
 • Klientowi przysługują 2 strony bezpłatnej próbki tłumaczenia w przypadku treści powyżej 150 stron rozliczeniowych, przyznawane drogą indywidualnych ustaleń.
 • Treść powyżej 30 stron rozliczeniowych dostarczona w wersji papierowej, może wymagać skanowania celem sprawnej realizacji przekładu (np. w trybie ekspresowym), gdy potrzebne będzie przetworzenie jej przez oprogramowanie OCR i CAT. W przypadku nieczytelnego tekstu lub treści o wyjątkowej objętości, stawka bazowa ulegnie powiększeniu o 10% lub rozliczenia za roboczogodzinę pracownika niewyspecjalizowanego w tłumaczeniach (30 zł/godzinę) w drodze ustaleń indywidualnych z klientem.
 • Rabat dla stałego klienta lub zleceniodawcy treści przekładu powyżej 200 stron rozliczeniowych jest każdorazowo oferowany i uzgadniany w drodze ustaleń indywidualnych.

 

 

 JĘZYK OBCY --> JĘZYK POLSKI STAWKA (PLN, NETTO) ZA 1 STR. NIEUWIERZYTELNIONEGO PRZEKŁADU W TRYBIE STANDARDOWYM


STAWKA (PLN, NETTO) ZA 1 STR. TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONEGO W TRYBIE STANDARDOWYM (1125 ZNAKÓW)*

USŁUGI DODATKOWE (PLN, NETTO) ZA 1 STR. PRZEKŁADU W TRYBIE STANDARDOWYM

ZWIĘKSZENIE STAWKI (PLN, NETTO) ZA 1 STR. - TRYBY PILNY I EKSPRESOWY

GRUPA JĘZYKOWA EKONOMICZNE ZWYKŁE/ UŻYTKOWE SPECJALISTYCZNE UWIERZYTELNIONE PRZYSIĘGŁE KOREKTA I WERYFIKACJA WERYFIKACJA - NATIVE SPEAKER PILNY EKSPRESOWY
 1  20 29 38 40% WARTOŚCI PRZYSIĘGŁEGO 33-39 50% WARTOŚCI BAZOWEJ 40% WARTOŚCI BAZOWEJ +10% +20%
 2  22 37 45 45% WARTOŚCI PRZYSIĘGŁEGO 39-61  50% WARTOŚCI BAZOWEJ  40% WARTOŚCI BAZOWEJ +10% +20%

 

* Dokładna wysokość stawek obowiązujących tłumaczy przysięgłych zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego podana jest pod tym linkiem.

 • Tłumaczenie z języka polskiego na obcy oznacza zwiększenie stawki bazowej o 15%.
 • Pod pojęciem "stawki bazowej" kryje się stawka za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego (1125 znaków) i nieuwierzytelnionego (1800 znaków) zleconych w trybie standardowym.
 • Rabaty, zwiększenia stawki i okresowe promocje mogą się łączyć, lecz nie bardziej niż do obniżenia/ podwyższenia stawki bazowej o 50%. Za podstawę do zastosowania każdego następującego rabatu zawsze przyjmujemy stawkę bazową.

PRZYKŁADOWA WYCENA ZLECENIA:

 • Tłumaczenie strony internetowej hotelu o objętości 2754 znaków z języka polskiego na angielski. Zlecenie złożono o godzinie 15:00, zleceniodawcy nie zależy na czasie: odbiorca tłumaczenia zapłaci 67,85 zł netto, gdyż zlecenie ma charakter użytkowy i zawiera 2 strony rozliczeniowe - jedną pełną i zaokrąglenie do drugiej zastosowane po przekroczeniu 900 znaków na ostatniej. Dodatkowo, język angielski jest docelowym zlecenia, co oznacza podwyższenie stawki bazowej o 15%.
 • Instytucja naukowa zgłasza chęć publikacji opracowania badacza-użytkownika języka rosyjskiego, przy objętości tekstu wynoszącej 57800 znaków. Biuro otrzymuje oryginalną publikację w formie papierowej. Termin wykonania zlecenia to 10 dni roboczych: Stawka bazowa, przy standardowym trybie pracy tłumacza i językiem polskim jako docelowym, jednak w związku z przekładem specjalistycznym, wynosi 1216 zł netto (38 zł za stronę). Objętość tekstu wynosi 32 strony, gdyż 200 końcowych znaków nie podległo zaokrągleniu. Bazę tę pomniejszymy najpierw o 5% jej wartości (treść powyżej 30 stron), a następnie o umowne 2% (wola udostępnienia referencji ze strony zleceniodawcy), uzyskując upust w wysokości 85,12 zł. Biuro nie otrzymało jednak oryginalnej treści w formie elektronicznej, a więc musi ona zostać zeskanowana i potraktowana specjalistycznym oprogramowaniem - oznacza to powiększenie stawki bazowej o 10% (121,60 zł) lub odpowiednika 3,5 roboczogodziny pracownika, który wykonał skany, dokonał konwersji tekstu do formatu edytowalnego w języku o alfabecie innym niż łaciński, a następnie oddał go do weryfikacji (115 zł). Klient wybiera drugą z opcji. Po odjęciu kwoty zwiększającej stawkę bazową od związanej z rabatami (co daje 29,88 zł), powstaje końcowa cena za przekład - 1245 zł netto. W związku z planową publikacją przełożonej treści, klient zyskuje możliwość skorzystania z naszych usług DTP.
 • Przedsiębiorca dokonał zgłosił potrzebę weryfikacji tłumaczenia maszynowego (z użyciem e-translatora) regulaminu swoich usług na języki niemiecki i szwedzki w czwartkowy wieczór, prosząc o przygotowanie jej na godzinę 10:00 dnia następnego. Objętością tekstu było 5 stron znormalizowanych, lecz przekład tej samej treści na dwa języki każe traktować zlecenie jako związane z 10 jednostkami (przekład pilny). Łącznym kosztem zlecenia będzie zatem 262,50 zł netto (stawki bazowe za tłumaczenie w związku z językiem z grup 1/niemiecki i 2/szwedzki to odpowiednio: 100 i 110 zł netto; pilny tryb zlecenia nakazuje powiększyć każdą o 10%, a następnie o 15% w związku z przekładem na język obcy - końcowymi stawkami rozliczeniowymi będą kolejno: 125 i 137,50 zł netto).
 • Powracający z Wielkiej Brytanii przedsiębiorca chce okazać podpisaną tam umowę handlową wspólnikom - przedtem jednak musi dysponować jej poświadczoną przez tłumacza przysięgłego polską wersją. Dokonuje przekładu umowy samodzielnie, prosząc o jej weryfikację i uwierzytelnienie. Tekst zawiera znaki odpowiadające 3 stronom tekstu znormalizowanego i poświadczonego (zaokrąglone do pełnej strony 3351 jako wielokrotność 1125 znaków): Stawką bazową jest 99 zł netto, przy 33 zł jako urzędowej kwocie za tłumaczenie przysięgłe, tryb jest zaś zwykły (pisemne tłumaczenia przysięgłe z reguły nie podlegają innym). Ponieważ jednak przedsiębiorca prosi o uwierzytelnienie, stawkę należy zastosować w 40% jej wysokości. Na fakturze przedsiębiorcy znajdzie się 39,60 zł netto.
 • W firmie z branży budowlanej zlecono sporządzenie materiałów marketingowych i ofertowych w języku francuskim, które mają zostać niezwłocznie wykorzystane podczas zbliżających się targów branżowych. Liczba stron rozliczeniowych wynosi 52, przez co zlecenie ma charakter ekspresowego - choć zleceniodawcy zależy jedynie na weryfikacji poprawności dostarczonych materiałów, rozważa również chęć zlecenia ich opracowania i publikacji: wycena bazy dla realizacji zadania to 988 zł netto (52 strony, z których każda zawiera treść specjalistyczną, zostaną pomnożone przez 38, a następnie jedynie 50% kwoty zostanie wzięte pod uwagę, ze względu na zamówienie weryfikacji i korekty). Kwotę tę powiększymy o 20%, gdyż zleceniodawca potrzebuje materiałów w trybie ekspresowym, nie zaznaczając inaczej, a następnie o 15%, gdyż sprawdzeniu poddana będzie treść w języku obcym. 1333,80 zł netto jest propozycją wysuniętą przez biuro - zamawiając usługi DTP związane z opracowaniem treści, zleceniodawca może jednak spodziewać się zastosowania oddzielnego rabatu.
 • Zgłoszono się do nas z propozycją przełożenia 190 stron rozliczeniowych, dotyczącą kompleksowego opracowania dokumentacji związanej z wejściem włoskiego produktu z branży motoryzacyjnej na rynek polski; zleceniodawcy nie zależy na czasie, wyznaczając miesięczny termin na wykonanie zadania; materiały otrzymujemy w formie elektronicznej: zleceniodawca w trybie pilnym otrzymuje 2 strony bezpłatnego tłumaczenia, po których analizie podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług biura. Ze względu na znaczną objętość treści, przekraczającą 150 stron, proponujemy klientowi rabat w wysokości 10%. Analiza tekstu pozwala na stwierdzenie, iż ze 188 płatnych stron 10 (ze względu na nieskomplikowaną treść) można poddać weryfikacji tłumaczenia maszynowego, 78 - w związku z charakterem użytkowym zleconych partii - objąć stawką 37 zł netto za stronę (dla języka z 2 grupy), a 100 pozostałych wymaga przetłumaczenia i weryfikacji przez specjalistów (45 zł za stronę). W drodze obopólnych ustaleń (brak konieczności szybkiego przełożenia treści), rezygnujemy z podwyższenia bazy wyliczonej na poziomie 7606 zł netto o 20% za tryb ekspresowy, co - po pomniejszeniu jej o umowne 10% - pozwoli na powstanie końcowej ceny tłumaczenia: 6845,40 zł netto.

Copyright Kiesa 2016