Kiesa biuro rachunkowe i tłumaczeń
ul. Długa 44/50 00-241 Warszawa
Piętro VIII

Od 1-go lipca 2018:
lok. 223
piętro II

Tel: (+48) 609-294-451
E-mail:
biuro@kiesa.eu
Otwórz formularz kontaktowy

Kontakt przez Skype:
kiesa.eu Czat

 

×

Strona używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Nie pokazuj więcej tej wiadomości.

TŁUMACZ DRUGIE JA MÓWIĄCEGO


Przekład ustny ma różne oblicza – także te, którymi nasi tłumacze reprezentują mówcę, pośrednicząc w przekazie jego myśli i intencji obcojęzycznemu audytorium. Zadaniem tłumacza jest nie tylko idealne odegranie roli, której wymagają od niego okoliczności – jak choćby charakter wydarzenia, w którym uczestniczy klient – ale poniekąd pozostanie niezauważonym; na pierwszym planie (co nakazuje zawodowy profesjonalizm) powinny bowiem pozostać: wierność  precyzja w oddaniu przekazu w języku docelowym, poprawne, poparte intuicją odczytanie zamysłu wypowiedzi oraz reprezentacja racji i postawy klienta przed słuchaczem.

Profesja tłumacza o tym profilu działalności wymaga opanowania języka docelowego w stopniu wysokim, charakteryzującym się  płynnością wyrażania myśli, a także dużej wiedzy specjalistycznej, umiejętności do długotrwałej koncentracji i odpowiednich zdolności interpersonalnych – to jednak odporność na stres i presję czasu stanowią o tym, że tylko niektórzy sprawdzają się w tej roli.

Biuro tłumaczeń Kiesa sp. z o.o. skupia w swojej strukturze jedynie tych, którzy bez wahania podejmują wyzwania związane z częstą zmianą okoliczności, w jakich przychodzi im pracować, błyskotliwie wywiązując się z zadań stawianych przed nimi przez klienta. W związku z kluczowymi językami pozostającymi w naszej ofercie, gwarantujemy natychmiastowe ustalenie terminu i stawki tłumaczeń ustnych dla wyszczególnionych poniżej kierunków tłumaczenia:

angielski↔polski

francuski→polski

rosyjski↔polski

Zlecenie tłumaczeń ustnych z i na pozostałe języki europejskie (np.: niemiecki, włoski, hiszpański czy ukraiński – także z języka obcego na obcy) podlega równie sprawnej realizacji po skierowaniu do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy, w którym prosimy o uwzględnienie: daty, formuły i miejsca wydarzenia, kierunku tłumaczenia, zwiększonego zapotrzebowania na liczbę języków, tłumaczy i czas ich pracy, a także dodatkowych informacji związanych z podjętą tematyką czy materiałami wymagającymi opracowania. Dzięki pozyskaniu tych danych, szybciej będziemy w stanie zwrócić się do Państwa z informacją zwrotną – proponowanym kształtem oferty.

 

ZAKRES USŁUG


Na co dzień dokonujemy tłumaczeń ustnych związanych z różnorodną tematyką  mogą ją stanowić zarówno zagadnienia o profilu naukowym, przemysłowym, medycznym, handlowym, prawnym, finansowo-ekonomicznym, kulturalnym, jak i popkulturowym. Tłumacze dokonujący przekładu ustnego z ramienia biura tłumaczeń Kiesa sprawdzają się równie dobrze podczas wydarzeń zakładających obecność liczebniejszej publiczności, jak: konferencje naukowe i tematyczne, sympozja, festiwale filmowe i muzyczne, targi branżowe, relacje na żywo, tele- i wideokonferencje, jak i w przypadku tych bardziej kameralnych – szkoleń, spotkań handlowych i biznesowych, negocjacji, prezentacji czy rozmów telefonicznych, wraz z opracowaniem materiałów planowo włączonych w wystąpienie. Zależnie od charakteru spotkania, oferujemy dobór najodpowiedniejszej formy przekładu ustnego spośród następujących – każda z poniżej zdefiniowanych jest objęta stawką obowiązującą w cenniku:

 

 • KONSEKUTYWNE – tłumacz prezentuje esencję partii wypowiedzi podczas przerwy w przemowie, o której zajściu w dowolnym momencie decyduje mówca; może ona nastąpić nawet po kilku minutach od rozpoczęcia danej partii wystąpienia, w trakcie której autor tłumaczenia sporządza notatki i dokonuje syntezy kluczowych informacji, jakie należy przekazać słuchaczowi; typ ten odpowiedni jest dla zajść o wyższej randze (np. wizyt oficjalnych, rządowych) lub większej liczbie obecnych w audytorium i nie wymaga obecności specjalistycznego sprzętu (poza mikrofonem). Tłumaczący wypowiada się krócej od gościa-prelegenta oraz pośredniczy w interakcji z publicznością, przekazując ewentualne pytania i odpowiadając za podtrzymanie zainteresowania wystąpieniem wśród zgromadzonych. Wspomniany rodzaj aktywności tłumacza wymaga od niego wszechstronności, zdolności do podtrzymania wysokiego poziomu koncentracji i podzielności uwagi, a ponadto umiejętności dokonania selekcji przetworzonych informacji.
   
 • SZEPTANE/CHUCHOTAGE – tłumacz towarzyszy gościowi lub kilkuosobowej grupie, którym na bieżąco przekazuje informacje padające podczas wystąpienia, w jakim uczestniczą jako słuchacze. Specjalistyczny sprzęt nie jest używany – tłumacz ścisza głos, by nie zakłócić przebiegu mowy prelegenta. Jest to niezwykle wymagająca forma tłumaczenia symultanicznego, szczególnie względem podzielności uwagi – tłumacz pozbawiony jest bowiem zmiennika i specjalistycznej kabiny, izolującej go od wszelkich czynników odciągających uwagę od tłumaczonej przemowy.  

 

 • LIAISON – dokonujący tłumaczenia towarzyszy mówcy, który po każdych 2-3 zdaniach dokonuje przerw – w ich trakcie, z większą niż w przypadku klasycznych tłumaczeń konsekutywnych dokładnością, słuchacze zapoznają się z przełożoną partią wystąpienia. Specjalistyczny sprzęt nie jest używany, nie jest również konieczne sporządzanie notatek przez tłumacza. Ten rodzaj tłumaczenia ustnego pozwala na podtrzymanie zainteresowania publiczności wystąpieniem oraz koncentrację na dokładniejszym oddaniu jego szczegółów.

 

 • A VISTA – pod nazwą tą kryje się swobodne tłumaczenie ustne przedłożonego zapisu; dokonuje się go płynnie, zdanie po zdaniu, często bez możliwości uzyskania wiedzy o kontekście i genezie przekładanego zapisu przez tłumaczącego. Zatarcie rozbieżności pomiędzy charakterystyką tekstu pisanego a wypowiadanego, jak również poprawne zinterpretowanie intencji autora oryginału, leżą w gestii tłumacza.

 

 • ASYSTENCKIE – do tłumaczeń tego typu dochodzi, gdy kilkuosobowa grupa/delegacja (rzadziej - jeden wizytujący) potrzebuje obecności tłumacza także poza miejscem, w którym przewidziane jest spotkanie/wystąpienie – cel przyjazdu. Tłumacz towarzyszy członkom grupy w pełniejszym wymiarze sytuacji na terenie odwiedzanego kraju, także ,,poza protokołem"; z racji tej, nadzwyczaj przydatne u niego są zdolności interpersonalne i umiejętne poruszanie się pomiędzy mniej lub bardziej formalnymi rejestrami (często też – poczucie humoru).

 

CENNIK


Rynek usługowego świadczenia tłumaczeń konferencyjnych – jak choćby w formie konsekutywnej lub szeptanej  podlega pewnym prawidłom, które również stosujemy; jednym z nich jest przyjęcie dwugodzinnego bloku za podstawową jednostkę podlegającą stawce rozliczeniowej. Każda jednostka – w powszechnym ujęciu obejmuje wszelkie planowe przerwy zaistniałe podczas wykonywania usługi. Szczegółowy cennik zawiera maksymalne stawki netto za blok tłumaczenia, podlegający podziałowi pod względem obranego trybu i kierunku usługi. Naszą dewizą jest nie tylko zapewnienie klientowi wysokiego standardu usług, ale i rozsądnej, konkurencyjnej ich wyceny; stąd poniższe stawki mogą stać się bazą do dalszych negocjacji, stając się jeszcze atrakcyjniejszymi:

 

 

KIERUNEK TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE 
(PLN, netto)
SZEPTANE
(PLN, netto)
LIAISON / ASYSTENCKIE
(PLN, netto)
A VISTA
(PLN, netto)
WIDEOKONFERENCJA / ROZMOWA TELEFONICZNA
(PLN, netto)
angielski↔polski 200 150   120 130
rosyjski↔polski 220   170 130 140
francuski→polski  240  190   140 150
inny jęz. europejski↔polski  do negocjacji

 

Dodatkowo, w szczególnych, wymienionych poniżej okolicznościach, naliczona za usługę opłata może ulec podwyższeniu:

 • Przy udziale tłumacza w wymiarze powyżej 8 następujących po sobie godzin: +50% wartości bloku.
 • Przy tłumaczeniu z języka obcego na język obcy: +50% wartości bloku.
 • Przy zamówieniu usługi poniżej 48 godzin od wydarzenia: +25% wartości bloku.
 • Przy zamówieniu usługi, której odbiór nastąpi poza terytorium Warszawy: pokrycie przez klienta kosztu dojazdu, ewentualnego wyżywienia i noclegu tłumacza.

 

KU PRZYSZŁOŚCI


W związku z dynamicznym rozwojem biura, otrzymanie przez nas certyfikatu PN:EN 15038, związanego ze spełnieniem specjalnych wymogów Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego dla polskich biur tłumaczeń jest kwestią czasu – o niewątpliwie pozytywnym przejściu procesu weryfikacyjnego niezwłocznie poinformujemy klientów odpowiednim komunikatem. W międzyczasie istnieje możliwość skorzystania z niższych cen za dokonywany przekład i tłumaczenia ustne, których jakość gwarantujemy za sprawą wieloletniego doświadczenia jego autorów, a naszych współpracowników.

Copyright Kiesa 2016